• Sari

Luonnonmukainen aika alkaa nyt

Kevät otti spurtin tämän viikon aikana. Ensin viileiden ilmojen aikana kevät viivytteli koko toukokuun alun ja sitten lämpeni. Lämmön myötä puiden silmut aukenivat lehdiksi kuin räjahtäen. Kasvun on saattanut nähdä omin silmin tänä vuonna, jos on jäänyt hetkeksi paikoilleen katsomaan. Kuinka usein sitä tulee havainnoitua luontoa tarkkaavaisesti? Mitkä ovat ne voimat luonnossa, jotka saavat aikaan kasvun, kypsymisen ja kuihtumisen? Pidämme ympäröivää luontoa usein itsestäänselvyytenä samoin, kuin pidämme oman kehomme toimintoja itsestäänselvyytenä. Hetkinä, jolloin huomaamme tuhoutuneen luonnon ekosysteemin tai sairauden kehossamme, saatamme herätä kokemaan luonnonmukaisen järjestyksen kauneuden ja viisauden. Vaikka olemme vieraantuneet luonnosta yhteiskuntajärjestyksemme, kulutustottumustemme, koulutuksemme ja uskomustemme vuoksi, voimme aina luoda uuden aloituspisteen itsellemme. Mitä tarkoittaa luonnonmukainen elämä ja ihminen ajassamme?


Vastaus kysymykseen, mitä tarkoittaa luonnonmukainen elämä, on yksinkertainen ja monimutkainen samaan aikaan. Yksinkertainen vastaus on, että jokainen ihminen löytää vastauksen tähän itsestään - kuunnellen omaa sisäistä viisauttaan. Monimutkainen vastaus on, että maailman erilaiset järjestelmät ovat ohjelmoineet ja opettaneet meidät luottamaan enemmän ulkoisiin auktoriteetteihin kuin itseemme. Tämä on johtanut siihen, että haemme aina ensin vastausta ulkopuoleltamme ja olemme vietävissä erilaisten omaa etuaan tavoittelevien tahojen toimesta. Me ihmiset olemme ehdollistuneet samaan aikaan toimimaan lauman mukana ja tekemään niinkuin muutkin. Japanissa on sananlasku: "törröttävää naulaa lyödään vasaralla". Tämä sananlasku toimii myös meihin suomalaisiin. Kukapa tahtoisi olla se törröttävä naula, jos on oletus siitä, että vasarasta tulee.


Luonnossa kaikki palaa aina ajan kanssa tasapainoon. Samoin on meidän ihmisten laita. Syklit vain ovat niin pitkiä, että yhden ihmiselämän aikana tästä ei välttämättä vielä saa omakohtaista kokemusta. Meillä on ollut jo jonkin aikaa tarjolla ihmisten geenimuuntelemaa ravintoa. Olemme myös geenimuunnellun ihmisyyden äärellä tällä hetkellä, koska monet ovat valinneet mahdollisuuden välttää vakava sairastuminen geeniterapian keinoin. Aika näyttää, miten tämä käytännössä toimii ihmiskehossa. Geenit muuntuvat myös ilman ihmisen aktiivista vaikutusta mutaatioksi kutsutun tapahtuman tuloksena luonnollisesti. Onko ihminen niin viisas aikanamme, että osaa huomioida geenimuunteluhankkeissaan luonnon kokonaisuuden? Tällä tarkoitan sitä, että toimiiko geenimuunneltu ruoka tai ihmisyksilö harmoniassa muun luonnollisen kanssa?


Luonnonmukainen elämä itselle saattaa tarkoittaa alussa luopumista liian paljosta. Se saattaa merkitä luopumista hyvästä yhteiskunnallisesta virasta, ystävistä ja ääritapauksessa jopa perheestä. Onko se sen arvoista? Tähän ei ole yleispätevää vastausta. Olemme jokainen vastuussa ensisijaisesti itsestämme.

22 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki