• Sari

Maailman näyttämö tarjoaa nyt vastakkainasettelua Osa 4./ Manifestaatio

Päivitetty: 30. maalisk. 2021

Tässä osassa kirjoitelmasarjaa käymme läpi manifestaatiota eli sitä miten intentiomme eli aikomuksemme voivat toteutua tässä maailmassa. Ja myös sitä miten monet asiat toteutuvat elämässämme ilman tietoista aikomustamme. Kirjoitelmasarja liittyy oman elämän käsikirjoituksen tekemiseen vaihtoehtona valmiiksitarjoillulle maailman vastakkainasettelun näyttämön käsikirjoitukselle. Maailman vastakkainasettelun näyttämön takana on instituutioita, korporaatioita ja yksilöitä, joilla on oma tietoinen tahtotilansa. Samaisen maailman näyttämön pauhun ylläpitävänä voimana olemme me kaikki ihmiset kollektiivisella tasolla. Olemme aikaisemmin sivunneet vastuun, armon ja intention periaatteita. Nämä kirjoitukset perustuvat kirjoittajan omakohtaiseen kokemukseen aiheesta ja ne on liitetty suurempaan kokonaisuuteen universaalin Yhden Lain mukaisesti.


Se mihin kiinnitämme huomiota vahvistuu. Kirjoitan uudelleen: SE MIHIN KIINNITÄMME HUOMIOTA VAHVISTUU. Tämän olettamuksen kautta olemme elämämme täysivaltaisia luojia. Tämän olettamuksen kautta olemme myös aktiivisesti luomassa sellaista maailmaa, jota emme varsinaisesti tietoisesti tahdo itsellemme. Manifestaatio on oman näkemykseni mukaan ensisijaisesti voiman antamista jollekin idealle, jotta se voi toteutua maailmassa. Olemme siirtyneet aktiivisen luomisen ja toimeenpanon alueelle.


Manifestaation periaate


Miten siis manifestoin tietoisesti ja vastuullisesti oman elämäni käsikirjoituksen toteutumaan? Tässä kysymyksessä piilee muutama todellinen haasteen paikka. Olemme jokainen yksilönä osa suurta ihmiskollektiivin kokonaisuutta ja emme ole erillisiä, vaikka aikamme laatu niin tahtoo näyttäytyä meille. Tämä tarkoittaa sitä, että koko ihmiskollektiivin ajatukset, tunteet ja huomio vaikuttavat meihin yksilöinä aina. Toinen erittäin tärkeä asia muistaa on nyt huomion kiinnittäminen omasta sisäisyydestämme nouseviin traumoihin, tukahdutettuihin tunteisiin, suruun ja ahdistukseen. Vain katsomalla tätä sisäisyydestämme nousevaa kärsimystä, voimme vapauttaa sen itsessämme. Tukahdutettu sisäinen kärsimys vie voiman luomiseltamme, jos sitä ei nosteta rohkeasti esille ja hoideta itsemyötätunnolla, armolla ja rakkaudella.


Voisiko teemaa siis lähestyä aina vain itsepäisesti hokeman kautta: se mihin kiinnitän huomioita, se vahvistuu minun elämässäni? Esimerkiksi kiinnitän huomioita rakkaudellisiin harmoniaa ja rauhaa luoviin ajatuksiin, tunteisiin ja tekoihin. Samalla kiinnitän erityistä huomiota reaalimaailmassani näiden imentymiin lähipiirissäni ja saan koko ajan vahvistusta ja voimaa jatkaa samalla linjalla. Tiettyyn rajaan asti kyllä. Liittäisin tähän myös totuudellisuuden. Olenko totta itselleni ja palvelevatko luomukseni korkeinta parastani? Otanko todellisuuteeni teemoja, jotka ovat muiden luomuksia ja kuvittelen niitä totuudeksi itselleni. Esimerkiksi jos tahdon manifestoida eli antaa voimaani harmonisen parisuhteen toteutumiselle, saattaa yllättävä lopputulos olla joskus ero ja uuden omaan totuuteen ja korkeimpaan parhaaseen harmonisemmin sopivan kumppanin löytyminen myöhemmin.


Kun lähdemme tietoisen manifestoinnin tielle, otamme valtavan suuren vastuun itsestämme ja ympäristöstämme. Tästähän ajassamme on nyt kysymys monellakin tapaa.


Seuraava osa: https://www.villasofia.space/post/maailman-n%C3%A4ytt%C3%A4m%C3%B6-tarjoaa-nyt-vastakkainasettelua-onko-kivaa-osa-5

16 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki